Excel basis

Doel:

De training is bedoeld voor alle eindgebruikers die Excel (Ned./Eng.) gaan gebruiken voor het maken van berekeningen, grafieken, tabellen, enzovoorts. De deelnemer heeft inzicht in de mogelijkheden van het werken met een spreadsheetprogramma en heeft vaardigheid in het werken met de basiscommando's van Excel.

Versie:

Bedoeld voor de versies Microsoft Excel 2013/2016/Office365.

Benodigde voorkennis:

In de training wordt ervan uitgegaan dat de deelnemer bekend is met de basisprincipes van 'Windows'. Er is geen specifieke voorkennis met betrekking tot het werken met een spreadsheetprogramma vereist.

Duur:

Open Leer Centrum - zelfstudie 6 dagdelen van 3 uur. Er is een docent aanwezig om te verduidelijken en aanwijzingen te geven.

Klassikaal:

Bedrijfstrainingen bij u op locatie of in een vergaderzaal bij u in de buurt. Vraag naar de mogelijkheden. Zowel in het Nederlands als in het Engels mogelijk.

Werkwijze:

Het lesmateriaal is opgebouwd uit zeven modulen die ieder een specifiek onderwerp behandelen. Iedere module is opgebouwd uit een aantal hoofdstukken waarin een bepaald onderwerp wordt behandeld aan de hand van een voorbeeld. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een aantal opgaven om de geleerde vaardigheden in de praktijk te kunnen brengen. Aan het eind van iedere module zijn er een aantal eindopgaven waarbij alle stof uit de gehele module nogmaals integraal geoefend wordt.

Overig:

Nederlandse/Engelse versie van Excel. Het lesmateriaal is geschikt als naslagwerk.

HOOFDSTUK 1. EXCEL STARTEN, BEKIJKEN EN AFSLUITEN

1.1 Excel starten

1.2 Wat vindt u op het scherm?

1.3 Excel afsluiten

HOOFDSTUK 2. EEN WERKMAP OPENEN, OPSLAAN EN SLUITEN

2.1 Gegevens invoeren en de werkmap opslaan

2.2 Een nieuwe werkmap openen

2.3 Een werkmap sluiten

2.4 Een bestaande werkmap openen

2.5 Een werkmap tussentijds opslaan

2.6 Een werkmap opslaan onder een andere naam

2.7 Een bestand opslaan als een ander bestandstype

2.8 Een werkmap publiceren als Webpagina

2.9 Een werkmap openen uit een voorgaande versie

2.10 Opgaven

HOOFDSTUK 3. NAVIGEREN EN SELECTEREN

3.1 Eén cel selecteren door de celwijzer te verplaatsen

3.2 Een blok cellen selecteren

3.3 Een meervoudige selectie maken

3.4 Kolommen en rijen selecteren

3.5 Het hele werkblad selecteren

3.6 In- en uitzoomen op het werkblad

3.7 Opgaven

HOOFDSTUK 4. TEKST, GETALLEN EN FORMULES INVOEREN

4.1 Tekst invoeren

4.2 Getallen invoeren

4.3 Een formule invoeren

4.4 Opgaven

HOOFDSTUK 5. ANDERE GEGEVENS INVOEREN

5.1 Datum en tijd invoeren

5.2 Een reeks creëren

5.3 Een eigen reeks invoeren

5.4 Opgaven

HOOFDSTUK 6. GETALLEN, TEKST EN FORMULES WIJZIGEN OF WISSEN

6.1 De celinhoud wijzigen

6.2 De celinhoud wissen

6.3 Een bewerking ongedaan maken

6.4 Opgaven

Module 2: De helpfunctie gebruiken

HOOFDSTUK 1. HELPINFORMATIE OPVRAGEN

1.1 De helpknop gebruiken

1.2 Een vraag stellen

1.3 De informatie raadplegen via de inhoudsopgave

1.4 De informatie opvragen over een onderdeel van een dialoogvenster

1.5 Opgaven

Module 3: De layout aanpassen

HOOFDSTUK 1. KOLOMMEN EN RIJEN AANPASSEN

1.1 De kolombreedte aanpassen

1.1.1 De breedte van één kolom aanpassen

1.1.2 De breedte van een aantal kolommen aanpassen

1.1.3 De kolombreedte automatisch aanpassen aan de langste tekst

1.1.4 De standaardbreedte van de kolommen aanpassen

1.2 De rijhoogte aanpassen

1.2.1 De hoogte van één rij aanpassen

1.2.2 De hoogte van een aantal rijen aanpassen

1.2.3 De standaardhoogte van de rijen herstellen

1.3 Kolommen en rijen toevoegen

1.3.1 Kolommen tussenvoegen

1.3.2 Rijen tussenvoegen

1.4 Kolommen en rijen verwijderen

1.5 Opgaven

HOOFDSTUK 2. TEKST EN GETALLEN OPMAKEN

2.1 Tekst en getallen vet, cursief of onderstreept weergeven

2.2 Tekst en getallen uitlijnen

2.2.1 Links uitlijnen, rechts uitlijnen en centreren

2.2.2 Speciale uitlijnmogelijkheden toepassen

2.3 Het lettertype, de lettergrootte en de letterkleur aanpassen

2.4 De getalnotatie aanpassen

2.4.1 Getallen weergeven als valuta, percentage of met scheidingsteken voor duizendtallen

2.4.2 De getalnotatie nauwkeurig naar wens aanpassen

2.5 Opgaven

HOOFDSTUK 3. LIJNEN, KADERS EN KLEUR AAN CELLEN TOEVOEGEN

3.1 Een lijn plaatsen

3.2 Een kader plaatsen

3.3 Kleur en arcering in cellen aanbrengen

3.3.1 Een kleur aanbrengen

3.3.2 Een arcering aanbrengen

3.4 Lijnen, kaders en kleur verwijderen

3.5 Opgaven

HOOFDSTUK 4. SNEL DE OPMAAK AANPASSEN

4.1 Een celstijl toepassen

4.2 Een celstijl verwijderen

4.3 Een voorwaardelijke opmaak gebruiken

4.4 Opgaven

HOOFDSTUK 5. DE OPMAAK KOPIËREN

5.1 De opmaak kopiëren naar één of meer cellen

5.2 Opgaven

Module 4: Werken met Formules

HOOFDSTUK 1. EEN WERKBLAD/ REKENMODEL ONTWERPEN

1.1 Waar moet een goed opgezet werkblad aan voldoen?

1.2 Een werkblad inzichtelijk en flexibel maken

1.3 Opgaven

HOOFDSTUK 2. TEKST, GETALLEN EN FORMULES VERPLAATSEN EN KOPIËREN

2.1 Tekst en getallen verplaatsen

2.2 Tekst en getallen kopiëren

2.3 Kopiëren en verplaatsen met het taakvenster Klembord

2.4 Formules kopiëren

2.5 Werkbladen controleren

2.6 Opgaven

HOOFDSTUK 3. EEN FUNCTIE GEBRUIKEN

3.1 Veelgebruikte functies snel invoegen

3.2 Andere functies toepassen

3.3 De logische functie ALS gebruiken

3.4 Rekenen met datums met de functies VANDAAG en INTEGER